Netzfund

Name Absteigend sortieren Züchter*in Jahr Eintrag Einordnung Gattung Bearbeiten
Kiss and Go Kiss and Go (Netzfund) Erich Zelina ( A ) S. arachnoideum - Kultivar Sempervivum
Kissing me Softly Kissing Me Softly (Netzfund) Iain Scott ( UK ) 2016 Sempervivum
Kleiner Stern Kleiner Stern (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Kleopatra Kleopatra (Netzfund) Wolfgang Bleicher ( D ) Sempervivum
Knutschkugel Knutschkugel (Netzfund) Erwin Geiger ( D ) Sempervivum
Korspelse Capucina / Jovi Korspelse Capucina / Jovi (Netzfund) André Smits ( B ) 2016 S. heuffelii - Kultivar Jovibarba
Korspelse Jildala / Jovi Korspelse Jildala / Jovi (Netzfund) André Smits ( B ) 2018 S. heuffelii - Kultivar Jovibarba
Korspelse Lyonne / Jovi Korspelse Lyonne / Jovi (Netzfund) André Smits ( B ) 2018 S. heuffelii - Kultivar Jovibarba
Korspelse Oliwia / Jovi Korspelse Oliwia / Jovi (Netzfund) André Smits ( B ) 2019 S. heuffelii - Kultivar Jovibarba
Kunigunde Kunigunde (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Pink Stockings (Netzfund) Kupferkessel (Netzfund) Melanie Brüggemann ( D ) Sempervivum
La notche La Noche (Netzfund) Chona Stickel ( A ) Sempervivum
La Rosa Senosa La Rosa Senosa (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
kein Bild La Rositta Sonosa (Netzfund) Erich Zelina ( A )
Lady Yvonne / Jovi Lady Yvonne / Jovi (Netzfund) André Smits ( B ) 2021 S. heuffelii - Kultivar Jovibarba
kein Bild Landpartie (Netzfund) Erich Zelina ( A )
Lavender and Ice Lavender and Ice (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Lavender Syrup Lavender Syrup (Netzfund) Jef Gielis ( B ) S. arachnoideum - Kultivar Sempervivum
Lemon Flare Lemon Flare© (Netzfund) Jef Gielis ( B ) S. arachnoideum - Kultivar Sempervivum
Lemon Ice Lemon Ice (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Lemon Pie Lemon Pie (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Leuchtkäfer Leuchtkäfer (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Lichtblick Lichtblick (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Lichtstrahl Lichtstrahl (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Light in the Night Light in the night (Netzfund) Mirko Hartz ( D ) Jovibarba
Lightshow Lightshow (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Lilac Sunbo Lilac Sunbo (Netzfund) Chona Stickel ( A ) Sempervivum
Lilly of Valley Lily of Valley (Netzfund) Chona Stickel ( A ) Sempervivum
Lime Rockoon Lime Rockoon (Netzfund) Inge Thiem ( D ) Sempervivum
Limoncello Limoncello (Netzfund) Melanie Brüggemann ( D ) Sempervivum
Little Bit Little Bit (Netzfund) Inge Thiem ( D ) Sempervivum
Louisville Louisville (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Luck Heart Lucky Heart (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Magic Marker Magic Marker (Netzfund) Inge Thiem ( D ) Sempervivum
Malaga Malaga (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Maly Merry Maly Merry (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Mamamia Mamamia (Netzfund) Chona Stickel ( A ) Sempervivum
Mary Fox Mary Fox (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Melonensorbet Melonensorbet (Netzfund) Melanie Brüggemann ( D ) Sempervivum
Midnight Sky Midnight Sky (Netzfund) Chona Stickel ( A ) Sempervivum
Minion Minion (Netzfund) Mirko Hartz ( D ) Sempervivum
Mission Bells (Netzfund) Mission Bells (Netzfund) Chona Stickel ( A ) Sempervivum
Misterioso / Jovi Misterioso / Jovi (Netzfund) Don Mylin ( USA ) 2017 S. heuffelii - Kultivar Jovibarba
Monte Cueva Monte Cueva (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Morning Sunrise Morning Sunrise (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Morning sunshine Morning sunshine (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Morts Morts (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Mr. Gadget Mr. Gadget (Netzfund) Chona Stickel ( A ) Sempervivum
Mr. Sombrero Mr. Sombrero (Netzfund) Erich Zelina ( A ) Sempervivum
Mulberry Muffin Mulberry Muffin (Netzfund) Jef Gielis ( B ) Sempervivum